"Mindfulness er en livslang rejse ad stier, der ikke fører nogen steder hen, men blot viser vejen til dit sande jeg." (citat af Jon Kabat-Zinn)

 

Mindfulness kan oversættes til "bevidst nærvær". Mindfulness er mental træning i opøvelsen af at kunne være tilstede i nuet, uden at vurdere, analysere eller bedømme. Blot være med oplevelsen, og acceptere og anerkende nuet som det er fra øjeblik til øjeblik, uden at skulle gøre noget eller forandre noget.

Man kan også beskrive bevidst nærvær som en tilstand hvor man "har hjertet med", i virkeligheden handler det om et medfølende nærvær.

Man opøver en særlig form for tilstedeværelse, mindfulness. Denne form stammer fra traditionel, østlig filosofi, og har i flere årtusinder været en del af den buddhistiske kultur, som er blevet tilpasset vestlig forskning af Jon Kabat Zinn og hans kollegaer ved University of Massachusetts Medical School.

 

Kernen i mindfulness er meditationen. Grundlæggende er meditation en disciplin, hvor man forsøger at komme bag om tanker, følelser, kropsfornemmelser, impulser og ind i en dybere tilstand af ro. Ved træning af bevidst nærvær gennem meditation, bliver du bedre til at lytte til dig selv og til dine behov.

Der er mange måder at opøve mindfulness. Der er flere forskellige meditationer med hver deres formål. Det vigtigste er at du finder den eller de meditationsformer der passer dig bedst. For at få glæde af mindfulness kræves der træning over tid. Det er muligt at lære de enkle meditationsteknikker ved at sætte lidt tid af til sig selv hver dag.

 

Mindfulness handler ikke blot om at lave meditationsøvelser, men lige så meget om den holdning man lægger ind i sin træning.

I mindfulnesspraksis arbejdes der med nogle grundlæggende værdier:

 

De 7 grundholdninger i mindfulness

 • Ikke dømme eller vurdere
 • Være tålmodig
 • At indtage en nybegynders sind
 • At have tillid
 • At finde accept
 • At give slip
 • At undgå stræben

 

Mindfulness er

 • At være bevidst nærværende
 • At være opmærksom på øjeblikket
 • At have mod til at være i nuet, mod til at være i kontakt med det du oplever
 • At have tålmodighed til at forblive i kontakt med dine oplevelser, uden at forsøge at komme væk
 • At være åben overfor det du oplever som dét det er
 • At være venlig og accepterende over for dig selv og andre

 

Mindfulness er ikke

 • En hurtig vej til symptomændring
 • En religion eller i konflikt med forskellige trosretninger

 

Mindfulness giver

 • Reduktion og forebyggelse af stress, angst og depression
 • Indre ro og balance
 • Mere energi og glæde i hverdagen
 • Bedre overblik og øget koncentration
 • Bedre kontakt med dine følelser og bliver bedre til at regulere dem
 • Værktøjer til at kunne tage valg ud fra en klar bevidsthed
 • Øget bevidst nærvær

© Copyright 2012. All Rights Reserved.